Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,880.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,610.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,680.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,490.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,650.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,320.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,250.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,320.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,680.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,430.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,840.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,670.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,250.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,820.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,490.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,070.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,980.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,200.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,020.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,980.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,960.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,060.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,200.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,890.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,110.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 37,140.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,170.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,300.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,830.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,630.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,070.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,760.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,320.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,330.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,390.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,640.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,160.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,140.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,040.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,760.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,980.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,780.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,090.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,270.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,280.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,410.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,990.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,230.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,590.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,080.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,230.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,670.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,380.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,250.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,060.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,270.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,110.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,480.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,690.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,480.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,700.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,870.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,840.00